ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
701 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อเป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบัติรวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
732
01 ต.ค. 2561
702 รายงานประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
737
01 ต.ค. 2561
703 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
744
01 ต.ค. 2561
704 Green Procurement การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว ดาวน์โหลดเอกสาร
740
28 ก.ย. 2561
705 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
743
28 ก.ย. 2561
706 คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
740
27 ก.ย. 2561
707 สาระน่ารู้ ข้อควรรู้ มาตรา 100 สำหรับผู้บริหารและรองผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
759
27 ก.ย. 2561
708 คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลดอนทรายและการดำเนินกิจกรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
761
24 ก.ย. 2561
709 การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเทศบัญญัติและภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
727
24 ก.ย. 2561
710 หลักธรรมาภิบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
746
20 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| 71 |72| |73| |74| |75| |76