ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
391 ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
708
08 พ.ค. 2563
392 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง นโยบายการรับข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
698
08 พ.ค. 2563
393 ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องร้องเรียนการทุจริต (ฉบับปรุงปรุง) ดาวน์โหลดเอกสาร
698
08 พ.ค. 2563
394 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
290
08 พ.ค. 2563
395 ประชาสัมพันธ์วันต้นไม้แห่งชาติ ดาวน์โหลดเอกสาร
704
06 พ.ค. 2563
396 ประกาศของจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 10) ไป ดาวน์โหลดเอกสาร
711
05 พ.ค. 2563
397 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เรื่อง พรบ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายในคดีอาญา พ.ศ.2544 ดาวน์โหลดเอกสาร
693
05 พ.ค. 2563
398 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง มาตรการยืมทรัพย์สินของเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
705
05 พ.ค. 2563
399 ประชาสัมพันธ์มาตรการผ่อนปรน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
711
04 พ.ค. 2563
400 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติตเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9) ดาวน์โหลดเอกสาร
721
02 พ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| 40 |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70