ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
471 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เรื่อง แผ่นพับเผยแพร่พรบ.คุ้มครองพยาน พ.ศ.2546(2) ดาวน์โหลดเอกสาร
699
27 มี.ค. 2563
472 คำแนะนำวิธีกำจัดหน้ากากอนามัยใช้แล้ว ดาวน์โหลดเอกสาร
701
27 มี.ค. 2563
473 ประกาศสถานการณ์สถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ดาวน์โหลดเอกสาร
704
25 มี.ค. 2563
474 ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี ดาวน์โหลดเอกสาร
707
25 มี.ค. 2563
475 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ 8/2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
699
25 มี.ค. 2563
476 มาตรการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด)เข้าสู่หมู่บ้านชุมชน ดาวน์โหลดเอกสาร
713
24 มี.ค. 2563
477 สื่อประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
713
23 มี.ค. 2563
478 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4) ดาวน์โหลดเอกสาร
718
23 มี.ค. 2563
479 แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่างๆและเผาป่า ทำให้เกิดเหตุรำคาญ ดาวน์โหลดเอกสาร
706
23 มี.ค. 2563
480 ขอความร่วมมือประชาชนที่เดินทางออกจาก กรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อกลับภูมิลำเนาให้ปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
717
22 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| 48 |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70