ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
611 ร่วมบริจาคมือถือเก่ากับโครงการ”มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก" ดาวน์โหลดเอกสาร
725
20 ธ.ค. 2561
612 ประชาสัมพันธ์น้ำประปาในพื้นที่หมู่ที่ 5 สายห้วยท่อม - โคกน้ำหักไม่ไหล
781
19 ธ.ค. 2561
613 น้ำประปาหมู่ที่9 บ้านใสอ้อยไม่ไหลโดยไม่ทราบสาเหตุ ดาวน์โหลดเอกสาร
722
18 ธ.ค. 2561
614 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
741
17 ธ.ค. 2561
615 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดเทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
726
17 ธ.ค. 2561
616 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
723
17 ธ.ค. 2561
617 ประชาสัมพันธ์โครงการศัลยกรรมตกแต่งแก้ไขปากแหว่ง-เพดานโหว่และความพิการอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
724
12 ธ.ค. 2561
618 ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในพื้นที่ตำบลดอนทราย
731
11 ธ.ค. 2561
619 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสำรวจภาษีและค่าธรรมเนียมท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
737
06 ธ.ค. 2561
620 ประชาสัมพันธ์การลดใช้พลาสติกในที่ทำงานและในชีวิตประจำวัน ดาวน์โหลดเอกสาร
726
02 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| 62 |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70