ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
101 คำสั่งแต่งตั้งประธานสภาเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
311
04 มิ.ย. 2564
102 รายงานผลการเลือกรองประธานสภาเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
306
04 มิ.ย. 2564
103 คำสั่งแต่งตั้งรองประธานสภาเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
299
04 มิ.ย. 2564
104 มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ระยะที่ 3 และเตือนภัยการเงิน ดาวน์โหลดเอกสาร
333
02 มิ.ย. 2564
105 ภัยกู้เงินออนไลน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
297
02 มิ.ย. 2564
106 หลอกให้ร่วมลงทุน ดาวน์โหลดเอกสาร
301
02 มิ.ย. 2564
107 Infographic:พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
308
29 พ.ค. 2564
108 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
301
25 พ.ค. 2564
109 เอกสารเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
324
20 พ.ค. 2564
110 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี 2564 - เทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
25
20 พ.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| 11 |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70