ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
181 คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาลตอนลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงและการหาเสียงทางอิเล็กทรอนิกส์
309
17 มี.ค. 2564
182 คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาล ตอน แอปพลิเคชัน SMART VOTE และตาสับปะรด
307
15 มี.ค. 2564
183 คู่มือผู้ใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสำหรับประชาชน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
321
12 มี.ค. 2564
184 มุมกฎหมายน่ารู้สำหรับประชาชน ประเด็น คดีปกครอง...ใกล้ตัว ชุดที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
311
12 มี.ค. 2564
185 คำสั่งจังหวัดพัทลุง ขอความร่วมมือประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อออกจากบ้านหรือเข้าไปในสถานประชาชนแออัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ดาวน์โหลดเอกสาร
310
09 มี.ค. 2564
186 มุมกฎหมายน่ารู้สำหรับประชาชน เรื่อง กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่น
321
09 มี.ค. 2564
187 คลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งเทศบาล ตอน บทบาทและอำนาจหน้าที่ของสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี
317
09 มี.ค. 2564
188 ข้อปฎิบัติในการเลือกตั้งในสถานการณ์โควิด19 ดาวน์โหลดเอกสาร
312
08 มี.ค. 2564
189 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมประกวดบ้านเมืองสุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
316
06 มี.ค. 2564
190 ประชาสัมพันธ์น้ำประปาหมู่ที่ 9 บ้านใสอ้อย บริเวณซอยหมอใบไม้ จนถึง ซอยใสอ้อย 2 ข้างคลองแม่เตยไม่ค่อยไหล
322
06 มี.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| 19 |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70