ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
291 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการการควบคุมและกำหนดแนวทางในการขึ้นภูเขาอกทะลุ ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
712
03 ต.ค. 2563
292 รายงานสรุปผลการดำเนินการทางวินัยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
328
02 ต.ค. 2563
293 แผนพับการขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ดาวน์โหลดเอกสาร
25
02 ต.ค. 2563
294 ผลคะแนน LPA 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
332
01 ต.ค. 2563
295 ประกาศ ข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
711
29 ก.ย. 2563
296 ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลดอนทรายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
23
28 ก.ย. 2563
297 คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ในการเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
28 ก.ย. 2563
298 ระดับคะแนนและระดับผลการประเมิน การเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
26
28 ก.ย. 2563
299 รณรงค์กำจัดยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค ดาวน์โหลดเอกสาร
713
25 ก.ย. 2563
300 ฐานข้อมูลตลาดในตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
34
16 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| 30 |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70