ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
641 รายงานประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
721
01 ต.ค. 2561
642 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
728
01 ต.ค. 2561
643 Green Procurement การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว ดาวน์โหลดเอกสาร
723
28 ก.ย. 2561
644 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
723
28 ก.ย. 2561
645 คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
722
27 ก.ย. 2561
646 สาระน่ารู้ ข้อควรรู้ มาตรา 100 สำหรับผู้บริหารและรองผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
736
27 ก.ย. 2561
647 คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลดอนทรายและการดำเนินกิจกรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
738
24 ก.ย. 2561
648 การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเทศบัญญัติและภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
702
24 ก.ย. 2561
649 หลักธรรมาภิบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
726
20 ก.ย. 2561
650 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
721
19 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| 65 |66| |67| |68| |69| |70