ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
691 รายงานประชุมคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
725
01 ต.ค. 2561
692 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การสร้างขวัญ กำลังใจ และการลงโทษแก่พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
732
01 ต.ค. 2561
693 Green Procurement การจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว ดาวน์โหลดเอกสาร
728
28 ก.ย. 2561
694 รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
728
28 ก.ย. 2561
695 คู่มือปฏิบัติงาน เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
726
27 ก.ย. 2561
696 สาระน่ารู้ ข้อควรรู้ มาตรา 100 สำหรับผู้บริหารและรองผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
741
27 ก.ย. 2561
697 คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเทศบาลตำบลดอนทรายและการดำเนินกิจกรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
743
24 ก.ย. 2561
698 การพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเทศบัญญัติและภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
711
24 ก.ย. 2561
699 หลักธรรมาภิบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
731
20 ก.ย. 2561
700 ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
727
19 ก.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| 70 |71| |72| |73| |74| |75