ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
721 ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
753
29 ม.ค. 2561
722 แผ่นพับให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
747
29 ม.ค. 2561
723 แผ่นพับการสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
740
29 ม.ค. 2561
724 แผ่นพับสาระน่ารู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
741
29 ม.ค. 2561
725 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
739
29 ม.ค. 2561
726 แนวทางการลงโทษทางวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร
730
29 ม.ค. 2561
727 คำสั่งแต่งตั้งรองนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
307
17 ต.ค. 2560
728 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
780
12 ก.ย. 2560
729 ประชาสัมพันธ์ การรณรงค์คัดแยกขยะก่อนทิ้ง ดาวน์โหลดเอกสาร
761
14 ก.ค. 2560
730 ประกาศเจตจำนงในการต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
765
15 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70| |71| |72| 73 |74| |75| |76