ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
191 ทิศทางและเป้าหมายในการตรวจเงินแผ่นดิน ดาวน์โหลดเอกสาร
309
05 มี.ค. 2564
192 บทความวิชาการและบทความวิจัยเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ดาวน์โหลดเอกสาร
318
05 มี.ค. 2564
193 สาระน่ารู้ สคบ. บุหรี่ไฟฟ้า ผิดกฏหมาย ! ดาวน์โหลดเอกสาร
323
04 มี.ค. 2564
194 สคบ. เตือน ระวัง มิจฉาชีพปลอม Line ดาวน์โหลดเอกสาร
314
03 มี.ค. 2564
195 ประชาสัมพันธ์มาตรการกวดขันวินัยจราจรของจังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
333
01 มี.ค. 2564
196 ​ การตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
389
27 ก.พ. 2564
197 กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตด้านอาชีพแก่เด็กเยาวชนด้อยโอกาศระหว่างปิดภาคเรียน ดาวน์โหลดเอกสาร
319
25 ก.พ. 2564
198 เอกสารการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผ่านช่องทางออนไลน์ ดาวน์โหลดเอกสาร
328
24 ก.พ. 2564
199 คู่มือการประเมิน ITA 2021 (official) ดาวน์โหลดเอกสาร
344
24 ก.พ. 2564
200 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
308
24 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| 20 |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70