ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่อใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
08 ต.ค. 2564
12 สถานการณ์ COVID -19 จังหวัดพัทลุง วันที่ 8 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
08 ต.ค. 2564
13 สถานการณ์ COVID -19 จังหวัดพัทลุง วันที่ 7 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
07 ต.ค. 2564
14 สถานการณ์ COVID -19 จังหวัดพัทลุง วันที่ 6 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
27
06 ต.ค. 2564
15 สถานการณ์ COVID -19 จังหวัดพัทลุง วันที่ 5 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
29
05 ต.ค. 2564
16 สถานการณ์ COVID -19 จังหวัดพัทลุง วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
04 ต.ค. 2564
17 สถานการณ์ COVID -19 จังหวัดพัทลุง วันที่ 3 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
03 ต.ค. 2564
18 สถานการณ์ COVID -19 จังหวัดพัทลุง วันที่ 2 ตุลาคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
02 ต.ค. 2564
19 ประชาสัมพันธ์กำหนดการจ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือนตุลาคม 2564
8
01 ต.ค. 2564
20 ประชาสัมพันธ์ปัญหาน้ำประปาขัดข้อง หมู่ที่ 2 บ้านหม้อ
7
01 ต.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70