ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
261 มาตรการป้องกันโรคCOVID-19ที่เจ้าของกิจการต้องปฏิบัติ ดาวน์โหลดเอกสาร
336
05 ม.ค. 2564
262 ใครควรสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดเมื่อมีอาการป่วย? ดาวน์โหลดเอกสาร
357
04 ม.ค. 2564
263 เตรียมตัวให้พร้อมก่อน-หลังเดินทางในยุค COVID-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
357
04 ม.ค. 2564
264 คำสั่งจังหวัดพัทลุง บังคับให้สวมหน้ากากอนามัย ไม่สวมมีโทษปรับ ไม่เกิน20,000บาท ดาวน์โหลดเอกสาร
327
30 ธ.ค. 2563
265 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 18 ดาวน์โหลดเอกสาร
348
30 ธ.ค. 2563
266 เกณฑ์การพิจารณาตามระดับความรุนแรงของการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระดับประเทส ดาวน์โหลดเอกสาร
317
29 ธ.ค. 2563
267 ประกาศคณะสงฆ์จังหวัดพัทลุง มาตรการเร่งด่วนในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 เรื่อง ยกเลิกการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี ดาวน์โหลดเอกสาร
329
28 ธ.ค. 2563
268 มาตรการงดให้ หริอรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด ในการดำเนินงานและเทศกาลสำคัญ ดาวน์โหลดเอกสาร
303
24 ธ.ค. 2563
269 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง แบบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน
727
17 ธ.ค. 2563
270 การออกใบอนุญาตขายสุรา ยาสูบ และไพ่ สำหรับผู้ได้รับใบอนุญาตต่อเนื่องจากที่ได้รับใบอนุญาต ณ สถานประกอบการเดิม ประจำปี พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
678
17 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| 27 |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70