ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 21 เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
317
21 เม.ย. 2564
132 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
331
20 เม.ย. 2564
133 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 20 เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
380
20 เม.ย. 2564
134 สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส (วันเทศบาล) ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
324
20 เม.ย. 2564
135 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิต และสินเชื่อส่วนบุคคล ดาวน์โหลดเอกสาร
331
20 เม.ย. 2564
136 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง การสวมหมวกนิรภัย 100% ทั้งผู้ขับขี่ปละผู้ซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ในสำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
306
20 เม.ย. 2564
137 ประกาศจังหวัดพัทลุงเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) (ฉบับที่ 23) ดาวน์โหลดเอกสาร
314
18 เม.ย. 2564
138 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 18 เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
321
18 เม.ย. 2564
139 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
378
17 เม.ย. 2564
140 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 16 เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
308
16 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70