ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
201 ไม่อยากตกเป็นเหยื่อเหมือนในข่าว ก่อนช้อปออนไลน์ ต้องตรวจดู ดังนี้ ... ดาวน์โหลดเอกสาร
315
23 ก.พ. 2564
202 คำสั่งคณะกรรมการว่าด้วยความปลอดภัยของสินค้าและบริการ เรื่อง ห้ามขายสินค้าหรืออุปกรณ์ที่ีมีรังสี UVC เป็นการชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
305
22 ก.พ. 2564
203 ประชาสัมพันธ์ E-BOOK คู่มือการจัดการขยะมูลฝอยในหน่วยงานของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
333
20 ก.พ. 2564
204 คู่มือการรับสมัครรับเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
323
19 ก.พ. 2564
205 คู่มือประชาชน เลือกตั้งเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
320
19 ก.พ. 2564
206 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอนทรายที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ - ดาวน์โหลดเอกสาร
354
19 ก.พ. 2564
207 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
363
19 ก.พ. 2564
208 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
333
19 ก.พ. 2564
209 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปีการศึกษา 2564 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนดินแดง) ดาวน์โหลดเอกสาร
309
19 ก.พ. 2564
210 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปีการศึกษา 2564 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านจันนา) ดาวน์โหลดเอกสาร
341
19 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| 21 |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70