ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
315
29 เม.ย. 2564
122 คำสั่งจังหวัดพัทลุง เรื่่่อง การบังคับให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ดาวน์โหลดเอกสาร
308
28 เม.ย. 2564
123 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 24 ดาวน์โหลดเอกสาร
314
28 เม.ย. 2564
124 รู้หรือไม่ เชื้อไวรัสโควิด 19 อยู่ได้นานแค่ไหน ดาวน์โหลดเอกสาร
302
28 เม.ย. 2564
125 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 28 เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
304
28 เม.ย. 2564
126 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
302
24 เม.ย. 2564
127 ขอเชิญประชาชนร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
339
23 เม.ย. 2564
128 ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.เรื่อง การขยายระยะเวลาการดำเนินงานตามปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
317
22 เม.ย. 2564
129 สถานการณ์ COVID-19 จังหวัดพัทลุง ข้อมูล ณ วันที่ 22 เมษายน 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
324
22 เม.ย. 2564
130 ประชาสัมพันธ์โครงการ Pre-Order ผลไม้ตามฤดูกาล ผ่านช่องทาง E-Commerce ดาวน์โหลดเอกสาร
354
21 เม.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70