ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
271 ผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
292
15 ธ.ค. 2563
272 กิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
716
09 ธ.ค. 2563
273 ขอเชิญร่วมแสดงความเห็นเกี่ยวกับร่างประมวลมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
717
07 ธ.ค. 2563
274 1 ธันวาคม "วันเอดส์โลก" ดาวน์โหลดเอกสาร
308
01 ธ.ค. 2563
275 รายงานการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
307
01 ธ.ค. 2563
276 กำชับข้าราชการ พนักงาน ในสังกัดเทสบาลตำบลดอนทราย วางตัวเป็นกลางทางการเมือง ดาวน์โหลดเอกสาร
290
30 พ.ย. 2563
277 ขอเชิญชวนรับชมการถ่ายทอดสดการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ดาวน์โหลดเอกสาร
689
26 พ.ย. 2563
278 ข้อห้ามในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ดาวน์โหลดเอกสาร
697
12 พ.ย. 2563
279 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
1282
09 พ.ย. 2563
280 ข่าว สคบ.ประกาศใช้แล้ว.ผู้ใช้บริการเสริมความงามต้องรู้ ดาวน์โหลดเอกสาร
310
09 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| 28 |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42| |43| |44| |45| |46| |47| |48| |49| |50| |51| |52| |53| |54| |55| |56| |57| |58| |59| |60| |61| |62| |63| |64| |65| |66| |67| |68| |69| |70