ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
0
10 ส.ค. 2563
2 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
7
07 ส.ค. 2563
3 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (การสอบสัมภาษณ์) ดาวน์โหลดเอกสาร
5
07 ส.ค. 2563
4 ปฏิทินท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุงประจำเดือนสิงหาคมถึงกันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
05 ส.ค. 2563
5 ประกาศรับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
5
04 ส.ค. 2563
6 ประชาสัมพันธ์ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เรื่อง แผ่นพับภัยร้ายอยู่ใกล้..ไม่ไกล..ตัวคุณ ดาวน์โหลดเอกสาร
8
31 ก.ค. 2563
7 รายชื่อผู้รับสิทธิเงินเยียวยาตามโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (กลุ่มเปราะบาง) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(เข้าบัญชี) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
20 ก.ค. 2563
8 รายชื่อผู้รับสิทธิเงินเยียวยาตามโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (กลุ่มเปราะบาง) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รับเงินสด) ดาวน์โหลดเอกสาร
11
20 ก.ค. 2563
9 รายชื่อผู้รับสิทธิเงินเยียวยาตามโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (กลุ่มเปราะบาง)เบี้ยความพิการ(เข้าบัญชีธนาคาร) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
20 ก.ค. 2563
10 รายชื่อผู้รับสิทธิเงินเยียวยาตามโครงการเพื่อช่วยเหลือเยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชน ซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 (กลุ่มเปราะบาง)เบี้ยความพิการ(รับเงินสด) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
20 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40
 
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7484-2190 , 0-7484-2191 โทรสาร 0-7484-2192
Copyright © 2007 -2014 WWW.TAMBONDONSAI.GO.TH: All rights reserved.