ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
8
14 ม.ค. 2563
2 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ประเมินสมรรถนะ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินบุคคลเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
6
14 ม.ค. 2563
3 คลิป การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่1 ดาวน์โหลดเอกสาร
10
07 ม.ค. 2563
4 คลิป การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
07 ม.ค. 2563
5 คลิป การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
07 ม.ค. 2563
6 รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
20 ธ.ค. 2562
7 บันทึกข้อความ งานนิติการ เรื่อง รายงานการจัดทำและประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
6
31 ต.ค. 2562
8 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
5
31 ต.ค. 2562
9 ขอเผยแพร่ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับขนาดความหนาแน่นในการจราจร รายได้ และขีดความสามารถในการใช้บังคับให้เป็นไปตามกฎหมายที่จะบังคับแก่เทศบาลตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. .... ร ดาวน์โหลดเอกสาร
18
24 ต.ค. 2562
10 บันทึกข้อความ กองคลัง เรื่อง แจ้งประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุของเทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
10 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13
 
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7484-2190 , 0-7484-2191 โทรสาร 0-7484-2192
Copyright © 2007 -2014 WWW.TAMBONDONSAI.GO.TH: All rights reserved.