ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 รายงานสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์แยกตามประเภทคําขอจดทะเบียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
17
06 ต.ค. 2563
2 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่อง มาตรการการควบคุมและกำหนดแนวทางในการขึ้นภูเขาอกทะลุ ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
03 ต.ค. 2563
3 ประกาศ ข้อปฏิบัติในการส่งเสริมความเสมอภาคและขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ ตามพระราชบัญญัติความเท่าเทียมระหว่างเพศ พ.ศ.2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
29 ก.ย. 2563
4 รณรงค์กำจัดยุงลาย ด้วยมาตรการ 3 เก็บ 3 โรค ดาวน์โหลดเอกสาร
10
25 ก.ย. 2563
5 รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ปรจำปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
23 ก.ย. 2563
6 ประกาศนายทะเบียน เรื่อง การขึ้นทะเบียนศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
11 ก.ย. 2563
7 เอกสารชุดความรู้พระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
11 ก.ย. 2563
8 รวมกฎหมายและเอกสารเกี่ยวกับ พ.ร.บ.การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ (สำหรับศูนย์ฯ ภาคประชาชน) ดาวน์โหลดเอกสาร
19
11 ก.ย. 2563
9 ประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนผู้ไกล่เกลี่ย พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
16
11 ก.ย. 2563
10 ขอเชิญชวนดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น "กฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 100 และมาตรา 103" ดาวน์โหลดเอกสาร
19
03 ก.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25| |26| |27| |28| |29| |30| |31| |32| |33| |34| |35| |36| |37| |38| |39| |40| |41| |42
 
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7484-2190 , 0-7484-2191 โทรสาร 0-7484-2192
Copyright © 2007 -2014 WWW.TAMBONDONSAI.GO.TH: All rights reserved.