ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 แนวทางการดูแลผู้สูงอายุในช่วงระบาดของCOVID-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
0
04 เม.ย. 2563
2 ประกาศจังหวัดพัทลุง เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด-19 ฉบับที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
04 เม.ย. 2563
3 📣📣 จังหวัดพัทลุงคุมเข้ม ⛔️ ตั้งด่านตรวจ 9 จุด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 ) 😷😷 ดาวน์โหลดเอกสาร
0
04 เม.ย. 2563
4 #มาตรการรับมือ โควิด -19 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
03 เม.ย. 2563
5 เลิก! ลด! 10พฤติกรรมเคยชิน เสี่ยงติดโควิด-19 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
03 เม.ย. 2563
6 📣📣 ด่วน ด่วน ‼️ ผู้ว่าฯ พัทลุง สั่งปิดเมือง ⚠️ ห้ามบุคคลเข้า - ออก จังหวัดพัทลุง 🎯 ตั้งแต่ หลังเที่ยงคืน วันที่ 5 เมษายน 2563 ⏩ จนถึงวันที่ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
03 เม.ย. 2563
7 วิธีทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธีและปลอดภัย ดาวน์โหลดเอกสาร
1
01 เม.ย. 2563
8 📣ประกาศกระทรวงวัฒน​ธรรม​ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี​ พิธีทางศาสนาและพิธีกรรมต่างๆกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดาวน์โหลดเอกสาร
0
01 เม.ย. 2563
9 ร ว ม พ ลั ง ✊ ค น ไ ท ย รั ก - ษ า - ร ะ - ย ะ - ห่ า ง ห ยุ ด เ ชื้ อ 🇹🇭 เ พื่ อ ช า ติ ดาวน์โหลดเอกสาร
2
30 มี.ค. 2563
10 ♥️♥️จ.พัทลุง ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-19) ฉบับที่ 5 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2563 เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดมากยิ่งขึ้น ♥️b ดาวน์โหลดเอกสาร
2
29 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17
 
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7484-2190 , 0-7484-2191 โทรสาร 0-7484-2192
Copyright © 2007 -2014 WWW.TAMBONDONSAI.GO.TH: All rights reserved.