ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
510
12 ม.ค. 2564
32 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
489
05 ม.ค. 2564
33 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.)ประจำเดือน ธันวาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
305
04 ม.ค. 2564
34 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนสายชลประทาน - โรงสี หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
481
16 ธ.ค. 2563
35 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
732
09 ธ.ค. 2563
36 ประกาศราคากลางจัดซื้อถุงยังชีพ ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
702
02 ธ.ค. 2563
37 ขอบเขตงานและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจัดซื้อถุงยังชีพ ดาวน์โหลดเอกสาร
896
02 ธ.ค. 2563
38 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนดินแดง ขนาด 51-80 คน (ตอกเสาเข็ม) ด้วยวิธี e-bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
727
01 ธ.ค. 2563
39 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.)ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
310
01 ธ.ค. 2563
40 ร่างเอกสาร e-Bidding ดาวน์โหลดเอกสาร
920
18 พ.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19