ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 สุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
724
01 ต.ค. 2562
82 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แบบ ผ.ด.5 ดาวน์โหลดเอกสาร
734
01 ต.ค. 2562
83 รานงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
725
01 ต.ค. 2562
84 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสโพธิ์-ทุ่งลาน หมู่ที่ 9 ตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
737
16 ก.ย. 2562
85 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายโคกกอ 2 หมู่ที่ 2 ตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
731
16 ก.ย. 2562
86 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลาภวิมล หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
716
16 ก.ย. 2562
87 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยางคันร่ม-เขาย่า หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
716
09 ก.ย. 2562
88 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองเตร้อ-บ่อพระ หมู่ที่ 10 ตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
715
09 ก.ย. 2562
89 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
719
02 ก.ย. 2562
90 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
729
01 ส.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19