ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
171 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างระบบประปาขนาดกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
917
21 ต.ค. 2557
172 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
883
21 ต.ค. 2557
173 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 3 ตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
855
21 ต.ค. 2557
174 สอบราคาซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย ดาวน์โหลดเอกสาร
967
25 มี.ค. 2557
175 สอบราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบ ดาวน์โหลดเอกสาร
902
17 มี.ค. 2557
176 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
1008
26 ส.ค. 2556
177 โครงการก่อสร้างที่พักผู้โดยสารพร้อมที่จอดรถ ดาวน์โหลดเอกสาร
958
22 ส.ค. 2556
178 ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
984
19 ส.ค. 2556
179 สอบราคาจ้างทำงานต่อเติมและปรับปรุงศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
989
18 ก.ค. 2556
180 โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านในส่วนที่ชำรุดเสียหาย (ถมหลุมบ่อ) หมู่ที่ 1-11 ดาวน์โหลดเอกสาร
996
08 ก.ค. 2556
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| 18 |19