ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
151 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังแชมเปญ ขนาดกลาง หมู่ที่ 9 ดาวน์โหลดเอกสาร
844
04 พ.ย. 2558
152 ประกาศราคากลาง โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังแชมเปญ ขนาดกลาง ม.9 ดาวน์โหลดเอกสาร
843
03 พ.ย. 2558
153 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.6,7 ดาวน์โหลดเอกสาร
850
27 ต.ค. 2558
154 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังแชมเปญ ขนาดกลาง หมู่ที่ 6 ดาวน์โหลดเอกสาร
845
27 ต.ค. 2558
155 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังแชมเปญ ขนาดกลาง หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
838
27 ต.ค. 2558
156 ประกาศราคากลางโครงการ ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดาวน์โหลดเอกสาร
847
07 ต.ค. 2558
157 ประกาศราคากลาง โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังแชมเปญ ขนาดกลาง ม.6 ดาวน์โหลดเอกสาร
849
07 ต.ค. 2558
158 ประกาศราคากลาง โครงการ ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบหอถังแชมเปญ ขนาดกลาง ม.7 ดาวน์โหลดเอกสาร
840
07 ต.ค. 2558
159 ประกาศประชาสัมพันธ์ราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-11 ตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
815
18 ก.ย. 2558
160 สอบราคาจ้างติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ดาวน์โหลดเอกสาร
871
16 ก.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| 16 |17| |18| |19