ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 ประกาศการตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
730
02 มี.ค. 2563
62 รางานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
725
02 มี.ค. 2563
63 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายห้วยท่อม-เขาย่า หมู่ที่ 5,10,7 ตำบลดอนทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
751
25 ก.พ. 2563
64 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
747
18 ก.พ. 2563
65 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
729
18 ก.พ. 2563
66 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
704
05 ก.พ. 2563
67 ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีตถนนสายห้วยท่อม-เขาย่า ม.5,10,7 ต.ดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
30
29 ม.ค. 2563
68 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
730
16 ม.ค. 2563
69 แผนการจัดหาพัสดุ ( แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
739
09 ม.ค. 2563
70 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
715
09 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19