ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แบบ ผ.ด.5 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
714
09 ม.ค. 2563
72 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยรักชุม หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
739
09 ม.ค. 2563
73 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
719
09 ม.ค. 2563
74 รานงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
723
02 ม.ค. 2563
75 สุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
717
02 ม.ค. 2563
76 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
730
02 ธ.ค. 2562
77 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
724
01 พ.ย. 2562
78 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
746
08 ต.ค. 2562
79 ประกาศแผนจัดหาพัสดุ ดาวน์โหลดเอกสาร
733
01 ต.ค. 2562
80 ขอนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
861
01 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19