ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.)ประจำเดือน ตุลาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
303
02 พ.ย. 2563
42 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
294
29 ต.ค. 2563
43 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
876
05 ต.ค. 2563
44 สุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
734
01 ต.ค. 2563
45 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
771
01 ต.ค. 2563
46 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองสระ-โรงยาง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
704
09 ก.ย. 2563
47 สุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
756
04 ส.ค. 2563
48 ประกาศตรวจงานจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายอนามัย - บ้านใหญ่ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
716
14 ก.ค. 2563
49 ประกาศตรวจงานจ้างขยายไหล่ทาง คสล.ถยยสายไสโพธิ์ หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
766
14 ก.ค. 2563
50 สุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
729
01 ก.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19