ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
131 แผนการจัดหาพัสดุ (แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
764
12 ต.ค. 2560
132 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
753
12 ต.ค. 2560
133 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
756
12 ต.ค. 2560
134 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
755
12 ต.ค. 2560
135 ประกาศประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน-เขาย่า ม.7 ต.ดอนทราย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
779
21 ส.ค. 2560
136 ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชลประทาน-เขาย่า ม.7 ต.ดอนทราย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
761
11 ส.ค. 2560
137 ประกาศราคากลางโครงการ ก่อสร้างระบบส่องสว่างสนามกีฬาหน้าสำนักงานเทศบาล หมู่ที่ 7 ตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
745
29 ก.ค. 2560
138 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสโพธิ์ - บ่อพระ หมู่ที่ 10 ตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
744
10 มี.ค. 2560
139 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลำรุน - เขาวัง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
723
10 มี.ค. 2560
140 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 6 ตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
724
10 มี.ค. 2560
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| 14 |15| |16| |17| |18| |19