ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
717
11 มิ.ย. 2563
52 สุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
717
01 มิ.ย. 2563
53 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
721
22 พ.ค. 2563
54 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำรุน-เขาวัง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
719
28 เม.ย. 2563
55 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเอเชีย-โคกกอ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
867
28 เม.ย. 2563
56 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอนามัย-บ้านใหญ่ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
858
28 เม.ย. 2563
57 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเอเชีย-ทุ่งป๋อง หมู่ที่ 5 ดาวน์โหลดเอกสาร
721
28 เม.ย. 2563
58 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
762
03 เม.ย. 2563
59 รางานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
751
01 เม.ย. 2563
60 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
724
11 มี.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19