ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
161 ประกาศราคากลางงานโครงการ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป จำนวน 8 ชุด ของเทศบาลตำบลดอนทราย หมู่ที่ 4,6,8,11 ตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
824
15 ก.ย. 2558
162 โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 6 และโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายยางคันร่ม หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
783
11 ก.ย. 2558
163 ประกาศสอบราคาปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 (ครั้งที่ 2) ดาวน์โหลดเอกสาร
826
08 พ.ค. 2558
164 ประกาศปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
891
17 มี.ค. 2558
165 ประกาศสอบราคาย้ายหอถังเหล็กรูปทรงลูกบอล หมู่ที่ 7 ตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
884
21 ม.ค. 2558
166 ประกาศประกวดราคาจ้างทำงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
916
09 ม.ค. 2558
167 ประกาศสอบราคาจ้างทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งป๋อง-บ่อกะ หมู่ที่ 9 ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
898
17 ธ.ค. 2557
168 ประกาศสอบราคาจ้างทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเสาอิฐ-บ้านหม้อ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
906
17 ธ.ค. 2557
169 ประกาศสอบราคาจ้างทำงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ๋งป๋อง-บ่อกะ หมู่ที่ 9 ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
872
12 ธ.ค. 2557
170 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลดอนทราย ครั้งที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
938
27 พ.ย. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| 17 |18| |19