ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
0
16 ม.ค. 2563
2 แผนการจัดหาพัสดุ ( แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
1
09 ม.ค. 2563
3 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
1
09 ม.ค. 2563
4 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แบบ ผ.ด.5 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
1
09 ม.ค. 2563
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยรักชุม หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
2
09 ม.ค. 2563
6 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
0
09 ม.ค. 2563
7 รานงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
02 ม.ค. 2563
8 สุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
1
02 ม.ค. 2563
9 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
9
02 ธ.ค. 2562
10 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
6
01 พ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12
 
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7484-2190 , 0-7484-2191 โทรสาร 0-7484-2192
Copyright © 2007 -2014 WWW.TAMBONDONSAI.GO.TH: All rights reserved.