ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
1
11 มี.ค. 2563
2 ประกาศการตรวจรับงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
2
02 มี.ค. 2563
3 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต ถนนสายห้วยท่อม-เขาย่า หมู่ที่ 5,10,7 ตำบลดอนทราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
13
25 ก.พ. 2563
4 ประกาศร่างประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
9
18 ก.พ. 2563
5 ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
4
18 ก.พ. 2563
6 เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
16 ม.ค. 2563
7 แผนการจัดหาพัสดุ ( แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพิ่มเติม ดาวน์โหลดเอกสาร
12
09 ม.ค. 2563
8 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
10
09 ม.ค. 2563
9 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แบบ ผ.ด.5 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
8
09 ม.ค. 2563
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอยรักชุม หมู่ที่ 7 ดาวน์โหลดเอกสาร
13
09 ม.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12
 
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7484-2190 , 0-7484-2191 โทรสาร 0-7484-2192
Copyright © 2007 -2014 WWW.TAMBONDONSAI.GO.TH: All rights reserved.