ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประชาสัมพันธ์ราคากลางก่อสร้างถนน คสล.สายเสาอิฐ-บ้านใหม่ ม.10 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ดาวน์โหลดเอกสาร
102
09 พ.ย. 2564
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
67
04 ต.ค. 2564
3 ประชาสัมพันธ์ราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองสระ-โรงยาง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ดาวน์โหลดเอกสาร
162
14 ก.ย. 2564
4 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
183
13 ก.ย. 2564
5 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทาน-บ้านนายรัตน์ หมู่ที่ 11 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
10 ก.ย. 2564
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชลประทาน-ห้วยไม้ไผ่ หมู่ที่ 4 ดาวน์โหลดเอกสาร
83
10 ก.ย. 2564
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไสโพธิ์-ทุ่งลาน หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
80
10 ก.ย. 2564
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอบบ่อพระ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
62
27 ส.ค. 2564
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายยางคันร่ม-เขาย่า หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
54
27 ส.ค. 2564
10 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
94
05 ส.ค. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19