ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำรุน-เขาวัง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
19
27 เม.ย. 2565
2 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายลำรุน-เขาวัง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนทราย (e-bidding) ดาวน์โหลดเอกสาร
442
08 เม.ย. 2565
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
450
04 เม.ย. 2565
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
428
04 เม.ย. 2565
5 ประกาศ "ร่าง" ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ถนน คสล.สายลำรุน-เขาวัง หมู่ที่ 1 ตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
446
01 เม.ย. 2565
6 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลำรุน-เขาวัง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
446
11 มี.ค. 2565
7 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายลำรุน-เขาวัง หมู่ที่ 1 งบประมาณปี 2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
443
09 มี.ค. 2565
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างทางเชื่อมถนนภายในเขตระบผิดชอบเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
446
09 มี.ค. 2565
9 ประกาศราคากลางโครงการขยายเขตประปาริมถนนสายชลประทานฝั่งขวา หมู่ที่ 10 ตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
443
09 มี.ค. 2565
10 ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย ดาวน์โหลดเอกสาร
437
09 มี.ค. 2565
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21