ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 สุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
4
04 ส.ค. 2563
2 ประกาศตรวจงานจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายอนามัย - บ้านใหญ่ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
14 ก.ค. 2563
3 ประกาศตรวจงานจ้างขยายไหล่ทาง คสล.ถยยสายไสโพธิ์ หมู่ที่ 10 ดาวน์โหลดเอกสาร
7
14 ก.ค. 2563
4 สุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
01 ก.ค. 2563
5 ประชาสัมพันธ์ราคากลาง ดาวน์โหลดเอกสาร
13
11 มิ.ย. 2563
6 สุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
01 มิ.ย. 2563
7 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
20
22 พ.ค. 2563
8 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายลำรุน-เขาวัง หมู่ที่ 1 ดาวน์โหลดเอกสาร
21
28 เม.ย. 2563
9 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเอเชีย-โคกกอ หมู่ที่ 2 ดาวน์โหลดเอกสาร
93
28 เม.ย. 2563
10 ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายอนามัย-บ้านใหญ่ หมู่ที่ 3 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
28 เม.ย. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14
 
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 โทรศัพท์ 0-7484-2190 , 0-7484-2191 โทรสาร 0-7484-2192
Copyright © 2007 -2014 WWW.TAMBONDONSAI.GO.TH: All rights reserved.