ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : คู่มือกำหนดมาตรฐานความเป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภารกิจด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการของเทศบาลตำบลดอนทราย
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 735 คน