งานราชการ สอบท้องถิ่น ชุมชนคนท้องถิ่น : เว็บ community อันดับ 1 ของวงการท้องถิ่น

หัวข้อ: ประกาศผลการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ฯ

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: 16/พ.ย./2018, 08:02:39 PM
7210 ครั้ง
LINE it!
ประกาศผลการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติม ในกลุ่มผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 สามารถตรวจสอบผลผ่าน www.epayment.go.thวันนี้ (16 พฤศจิกายน 2561) นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า “ตามที่รัฐบาลได้มีการเปิดการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเติมภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนในกลุ่มผู้พิการผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ในปี 2560 (การลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ) โดยมีทีมไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงมหาดไทยเป็นหน่วยงานผู้รับลงทะเบียนในระหว่างวันที่ 15 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2561 กระทรวงการคลังในฐานะหน่วยงานกลางในการตรวจสอบคุณสมบัติ ขอเรียนว่า มีผู้ลงทะเบียนในการลงทะเบียนเพิ่มเติมฯ จำนวน 4.5 ล้านคนโดยมีผู้ผ่านคุณสมบัติและได้รับสิทธิจำนวน 3.1 ล้านคนซึ่งผู้ที่ผ่านสิทธิสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป โดยสามารถตรวจสอบผลผ่าน www.epayment.go.th และหมายเลข Call Center ของทั้ง 3 หน่วยงานผู้ที่ผ่านสิทธิสามารถรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรฯ) ได้ช่วงกลางเดือนธันวาคม 2561 และเริ่มใช้บัตรฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป ส่วนผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิสามารถยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานที่ไม่ผ่านสิทธิโดยตรงระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2561”โดยมีรายละเอียด ดังนี้1. ผู้ผ่านคุณสมบัติการลงทะเบียนเพิ่มเติมฯการลงทะเบียนฯ มีจำนวนผู้ลงทะเบียนจำนวน 4.5 ล้านคน และจากการตรวจสอบคุณสมบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีผู้ผ่านคุณสมบัติและได้รับสิทธิจำนวน 3.1 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 68 ของผู้ที่มาลงทะเบียนทั้งหมด และผู้ได้รับสิทธิสามารถรับบัตรฯ จากทีมไทยนิยมยั่งยืนในพื้นที่ได้ช่วงกลางเดือนธันวาคม 2561 และสามารถใช้บัตรฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 เป็นต้นไป2. การตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับสิทธิผู้ที่ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับสิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป โดยสามารถตรวจสอบสิทธิผ่าน 3 ช่องทาง ได้แก่
       1) เว็บไซต์ www.epayment.go.th
       2) Call Center 3 หน่วยงาน ได้แก่
              (1) ทีมไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย โทร. 02 6298306-14 ต่อ 503 และ 504
              (2) กรมบัญชีกลาง โทร. 02 1092345
              (3) สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง โทร. 02 2739020 ต่อ 3224 3279 3244 3236 3256 และ 3215
       3) การติดประกาศในพื้นที่ของทีมไทยนิยม ยั่งยืน กระทรวงมหาดไทย

3. การอุทธรณ์ผู้ที่ไม่ผ่านสิทธิสามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขออุทธรณ์ได้ระหว่างวันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2561 โดยสามารถตรวจสอบเหตุผลที่ไม่ผ่านสิทธิได้จากช่องทางการตรวจสอบข้างต้นและยื่นอุทธรณ์ได้ที่หน่วยงานที่ไม่ผ่านสิทธิโดยตรง ทั้งนี้ กระทรวงการคลังจะประกาศผลการอุทธรณ์อีกครั้งช่วงกลางเดือนธันวาคม 2561

สำหรับสวัสดิการในบัตรฯประกอบด้วย
              (1) วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นจากร้านธงฟ้าประชารัฐ 200-300 บาทต่อเดือน
              (2) วงเงินค่าโดยสารรถเมล์หรือรถไฟฟ้า 500 บาทต่อเดือน
              (3) วงเงินค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน
              (4) วงเงินค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน
              และ (5) วงเงินส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่กระทรวงพลังงานกำหนด 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ซึ่งบัตรฯ จะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้ผู้มีรายได้น้อยและช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตได้


ตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ
อัพเดทข่าวสารท้องถิ่นผ่านทาง LINE ไม่ตกหล่นทุกข่าวสำคัญ

เพียงแค่แอดไลน์ไอดี @thailocalmeet

ขอสงวนสิทธิ์ ข้อมูล เนื้อหา บทความ และรูปภาพ (ในส่วนที่ทำขึ้นเอง) ทั้งหมดที่ปรากฎอยู่ในเว็บไซต์ www.thailocalmeet.com ห้ามมิให้บุคคลใด คัดลอก หรือ ทำสำเนา หรือ ดัดแปลง ข้อความหรือบทความใดๆ ของเว็บไซต์ หากผู้ใดละเมิด ไม่ว่าการลอกเลียน หรือนำส่วนหนึ่งส่วนใดของบทความนี้ไปใช้ ดัดแปลง โดยไม่ได้รับอนุญาติเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2539 www.thailocalmeet.com
Copyright (C) 2009 www.thailocalmeet.com All rights reserved.

0 ความคิดเห็น