ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศเทศบาลตำบลดอนทราย เรื่อง กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อเป็นมาตรฐานและเป็นแนวทางปฏิบัติรวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2561  :: จำนวนผู้อ่าน 731 คน