ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศราคากลางงานโครงการ ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป จำนวน 8 ชุด ของเทศบาลตำบลดอนทราย หมู่ที่ 4,6,8,11 ตำบลดอนทราย
  รายละเอียด :

ราคากลางโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชนิด IP/Network Camera ความละเอียด 2 ล้านพิกเซลขึ้นไป จำนวน 8 ชุุด ของเทศบาลตำบลดอนทราย หมู่ที่ 4,6,8,11 ตำบลดอนทราย ตามแผนผังการติดตั้งที่เทศบาลตำบลดอนทรายกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 833 คน