ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
  รายละเอียด :

ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 15.00 เมตร และมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 189.00 ตารางเมตร ตามแบบ ทต.ดอนทราย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 897 คน