ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศประกวดราคาจ้างทำงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียด :

ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) ขนาด 81-100 คน รายละเอียดตามแบบแปลนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน 1 แห่ง

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 มกราคม. 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 924 คน