ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้างทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเสาอิฐ-บ้านหม้อ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียด :

ก่อสร้างถนน คสล.สายเสาอิฐ-บ้านหม้อ หมู่ที่ 7 ตำบลดอนทราย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 90 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางหินคลุกข้างละ 0.50 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลดอนทราย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 913 คน