ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้างทำงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายทุ่งป๋อง-บ่อกะ หมู่ที่ 9 ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียด :

ก่อสร้างถนน คสล.สายทุ่งป๋อง-บ่อกะ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 425 เมตร หนา 0.15 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลดอนทราย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 907 คน