ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศสอบราคาจ้างทำงานโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทุ๋งป๋อง-บ่อกะ หมู่ที่ 9 ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียด :

จ้างทำงานก่อสร้างถนน คสล.สายทุ๋งป๋อง-บ่อกะ หมู่ที่ 9 ตำบลดอนทราย ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 270 เมตร หนา 0.15 เมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลดอนทราย พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 880 คน