ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลดอนทราย ครั้งที่ 2
  รายละเอียด :

 ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง ตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขนาด 81 - 100 คน (แบบ สถ.ศพด.3) พร้อมติดตั้งป้ายโครงการตามแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ป้าย

  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557  :: จำนวนผู้อ่าน 945 คน