ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
เรื่อง : โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านในส่วนที่ชำรุดเสียหาย (ถมหลุมบ่อ) หมู่ที่ 1-11
  รายละเอียด : โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้านในส่วนที่ชำรุดเสียหาย (ถมหลุมบ่อ) หมู่ที่ 1-11 ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 08 กรกฏาคม 2556  :: จำนวนผู้อ่าน 1023 คน