ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
  รายละเอียด : ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา หรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามมาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ **************** เทศบาลตำบลดอนทราย จึงได้จัดช่องทาง สำหรับการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย โดยมีช่องทางในการแจ้งเบาะแส ดังนี้ 1. แจ้งด้วยตนเอง ได้ที่ งานนิติการ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลดอนทราย เลขที่ 237 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 2.ทางจดหมายไปรษณีย์ โดยจ่าหน้าซองถึง “ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ สำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย เลขที่ 237 หมู่ที่ 7 ตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 93110 3. ทางโทรศัพท์หมายเลข 074-842190-1 ต่อ 20 4. ทางโทรสาร หมายเลข 074-842192 5. ผ่านทางเว็บไซต์ www.tambondonsai.go.th 6. ผ่านทาง เฟซบุ๊ก : เทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 7. ผ่านทางอีเมลล์ของเทศบาล: Tambondonsai Khuakhanoon@gmail.com 8. ส่งทางตู้แสดงความคิดเห็นซึ่งติดตั้งไว้หน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย ทั้งนี้ข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส จะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ซึ่งจะได้รับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเท่านั้น มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 กรกฏาคม 2562  :: จำนวนผู้อ่าน 300 คน