ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์การดำเนินการแก้ไขปัญหาราษฎรร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผ่านระบบการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรณีขอให้ซ่อมแซมพื้นผิวถนนดินบริเวณด้านหลังเทศบาลตำบลดอนทราย หมู่ที่ 1
  รายละเอียด :
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 329 คน