ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : 📣ประกาศกระทรวงวัฒน​ธรรม​ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี​ พิธีทางศาสนาและพิธีกรรมต่างๆกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
  รายละเอียด :

 📣ประกาศกระทรวงวัฒน​ธรรม​ เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับเทศกาล ประเพณี​ พิธีทางศาสนาและพิธีกรรมต่างๆกรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 
 
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 715 คน