ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : วิธีทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธีและปลอดภัย
  รายละเอียด :

 วิธีทิ้งหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วอย่างถูกวิธีและปลอดภัย 

 
1.ถอดหน้ากากอนามัยออก ด้วยการจับที่เชือกคล้องหู
2.จับที่ขอบแล้วพับครึ่งตามยาว
3.จับที่ขอบแล้วพับครึ่งอีกครั้ง
4.พับครึ่งอีกครั้งให้เชือกคล้องหูทบกัน
5.ใช้เชือกคล้องหูรัด มัดให้แน่น
6.แยกทิ้งลงในถังขยะติดเชื้อหรือถังขยะเฉพาะที่ปิดอย่างมิดชิด 
 
และ อย่าลืมล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ หลังทิ้งหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2563  :: จำนวนผู้อ่าน 706 คน