กิจกรรม : ขอแสดงความยินดีกับท่านนายก ฯ "คนดีเมืองลุง"

รายละเอียด :
    ตามที่จังหวัดพัทลุง ได้ดำเนินการประชุมเพื่อเลือกสรรตัวแทนนายกเทศมนตรีในจังหวัด 1 คน เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2553 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดพัทลุง (ห้องโนรา) ชั้น 4 ในการนี้ นายศุภพงศ์ ทองศรีนุ่น นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย ได้รับการพิจารณาเลือกสรรให้เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการอำนวยการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
 
ประกาศเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2553    อ่าน 1094 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**