กิจกรรม : การไกล่เกลี่ยข้อร้องเรียน/ร้องทุกข์ของประชาชน กรณี ปล่อยสุกรออกมาทำลายทรัพย์สินรายละเอียด :
    ด้วยศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เทศบาลตำบลดอนทราย ได้รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์จากผู้ไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียนว่าได้รับความเดือดร้อนจากกรณีผู้ประกอบกิจการเลี้ยงสุกร ในพื้นที่ หมู่ที่ 7 ได้ปล่อยสุกรออกมาทำลายทรัพย์สินของชาวบ้านในซอยรักชุม เช่น ต้นไม้ อาหารสัตว์ เป็นต้น ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชนในซอยดังกล่าวหลายครัวเรือนและอาจเป็นพาหะนำเชื้อโรคมาสู่คนและสัตว์ได้ ขอให้เทศบาลตำบลดอนทรายลงตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564 และเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและผู้เกี่ยวข้องได้ร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริง และแนะนำให้ฝ่ายผู้ถูกร้องดำเนินการแก้ไขปัญหา ดังนี้ 1. ปรับเปลี่ยนระบบการให้อาหารสุกรให้มีความเหมาะสมเพื่อลดอาการหิว 2. สร้างรั้วล้อมและขึงตาข่าย ขนาดความสูง 1 เมตรครึ่งบริเวณบ้าน 3. เชื่อมเหล็กของกรงเลี้ยงสุกรที่มีอยู่เดิมให้แข็งแรงสามารถขังสุกรได้ โดยผู้ถูกร้องขอเวลาในการดำเนินการทุกอย่างให้แล้วเสร็จภายใน 1 เดือนนับตั้งแต่วันประชุม
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564    อ่าน 55 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**