กิจกรรม : ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้กับครัวเรือนที่ต้องกักตัวตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อฯ


รายละเอียด :
    เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 นายภาส วุ่นบัว นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยนายเอกราช ทองแดง รองนายกเทศมนตรี, นายกังสดาน หนูสาย สท.เขต 1,นายสมหมาย เสือสิงห์ สท.เขต 1, นางวัชรีย์ จินศรีพานิช ปลัดเทศบาล,นางสาคร ชูช่วย นักพัฒนาชุมชน ,น.ส.ธัญญาลักษณ์ จิตต์เนียม นวก.สาธารณสุข และนางศุรัชชา แก้วเพ็ง ผช.จพง.ธุรการ ลงพื้นที่หมู่ที่ 1,9,11 แจกถุงยังชีพให้กับครัวเรือนที่ต้องกักตัว ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 
ประกาศเมื่อวันที่ 09 พฤศจิกายน 2564    อ่าน 48 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**