กิจกรรม : ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพและอุปกรณ์ป้องกันร่างกายให้กับครัวเรือนที่ต้องกักตัว
รายละเอียด :
    นายภาส วุ่นบัว นายกเทศมนตรีตำบลดอนทราย พร้อมด้วยนายเอกราช ทองแดง รองนายกเทศมนตรี, นายถวิน อินรงค์ สท.เขต 1, นายกังสดาน หนูสาย สท.เขต 1, นายชัยพร รัตนพันธ์ สท.เขต 1,นายสมหมาย เสือสิงห์ สท.เขต 1, นางสุภาวดี วิสูตรธนาวิทย์ สท.เขต 1,นางสาคร ชูช่วย นักพัฒนาชุมชน ,น.ส.ธัญญาลักษณ์ จิตต์เนียม นวก.สาธารณสุข และนางศุรัชชา แก้วเพ็ง ผช.จพง.ธุรการ ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้กับครัวเรือนที่ต้องกักตัว ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 
ประกาศเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564    อ่าน 47 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**