กิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมและยกย่องเชิดชูเกียรติ


รายละเอียด :
    เมื่อวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. ๒๕64 เวลา 13.30 น. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรมและยกย่องเชิดชูเกียรติ หน่วยงาน/บุคคลที่ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564    อ่าน 39 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**