กิจกรรม : การแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2564รายละเอียด :
    วันที่ 23-25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 ประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ประกอบด้วย 1.นายถวิน อินรงค์ สท.เขต 1 2.นายสมหมาย เสือสิงห์ สท.เขต 1 3.นายศิลป์ชัย เผือกชาย สท.เขต 2 4.นายสมมารถ ชูช่วย สท.เขต 2 5.นางสมเจตน์ เกื้อรักษ์ สท.เขต 2
 
ประกาศเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564    อ่าน 20 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**